Gezond Gouds

Productinformatie
Rebalancing Starterspakket
Rebalancing: van denken naar voelen naar Zijn Rebalancing is een lichaamsgerichte benadering die leidt tot meer zelfinzicht. Door Rebalancing leer je de kramp ontspannen waaraan je lichaam en geest in de loop van het leven gewend zijn geraakt. Deze ontspanning geeft een ervaring van welzijn, verandert onze perceptie en opent nieuwe dimensies. Rebalancing helpt om van een staat van denken naar bewust voelen te gaan en van voelen naar Zijn. Door bewust aanwezig te zijn in het lichaam – en het denken slechts als dienend instrument te gebruiken – wordt iedere ervaring in het lichaam een opening naar de innerlijke wereld, naar zelfinzicht en vrijheid. Lichaam en geest In Rebalancing wordt niet alleen de fysieke spanning in het lichaam aangeraakt, maar ook de geestelijke spanning die daarmee samengaat. Alle opgedane ervaringen die we – veelal onbewust – ontkennen of waaraan we hechten, verstarren in de vorm van gespannen spieren en weefsels. Dit patroon van identificaties met de ervaringen weeft zich in en door ons lichaam, en vormt de fysieke expressie van onze persoonlijkheid of ego. Op het fysieke vlak komt dit tot uitdrukking in spanningen en een onnatuurlijke houding. Op het geestelijk vlak uit zich dit vaak in een eenzijdig mentale benadering, omdat er dingen zijn die we niet willen of kunnen voelen. Onze lichamelijke en geestelijke houding is daarmee niet vrij, maar beperkt door het verleden.
Aantal ritten: 2
Bedrag inclusief BTW: € 99,00
Inloggen of registreren
Om dit product te kunnen kopen heb je een account nodig!